Nieuwe tarieven

Bij ‘Het Knoopje’ blijven we trouw aan onze belofte om onze klanten het beste werk te bieden aan de meest voordelige prijs. Gezien de uitzonderlijke algemene inflatiecontext die helaas ook op onze kosten (energie, verzekeringen, grondstoffen …) een impact heeft, hebben wij geen andere keuze dan toch onze tarieven bij te sturen. Onze laatste prijsaanpassing dateert immers al van augustus 2021.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2023.

Dank voor uw begrip.